Välkommen till Forum Risk Management.

Med mer än trettio års erfarenhet av risk och säkerhetsarbete i två av Sveriges största företag kan jag hjälpa dig och ditt företag med mycket inom ämnesområdet.

Behöver du hjälp med att strukturera och planera säkerhetsarbete i ditt företag eller med att skapa policy och instruktioner eller rutiner? Behöver du hjälp med att göra risk- och hotbedömningar i Sverige eller i utlandet?

Kanske behöver du hjälp med säkerhetsfrågor i samband med konferenser eller etableringar utomlands?

Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion om vilket behov ditt företag har i arbetet med risk och säkerhetsfrågor.

Vänliga hälsningar
Björn Wennerberg